Button color theory part 1 – GREEN and BLACK

Writer: Người tạo tác

Mỗi màu sắc kể từ ngày sinh ra đã mang trong mình sứ mệnh riêng của nó,  sứ mệnh đó được tạo thành bởi tự nhiên, từ sắc màu của cảnh vật xung quanh ta.
GREEN – Màu của tự nhiên

Thể hiện sự giàu có, ổn định, sự đổi mới và đặc biệt mang lại cảm giác thân thuộc từ thiên nhiên.  Là màu mà mắt người dễ dàng nhận biết nhất trong tất cả các màu. Ứng dụng của màu GREEN :