U23 – Chuyến hành trình cảm xúc

Writer: Người tạo tác

Có lẽ, các bạn cũng như tôi, chưa bao giờ sống trong những ngày như thế. Những ngày cờ đỏ sao vàng rợp trời Hà Nội, thật tiếc cho những người bạn của tôi đang du học xa xứ, có lẽ qua màn ảnh nhỏ cũng chẳng thể nào có thể mang đến cảm xúc chân thật nhất của những ngày này đến với các bạn. Gửi chút tình yêu vào trái bóng, U23 Việt Nam đã làm nên một điều lịch sử, có lẽ sẽ lâu lắm nữa nó mới lại khơi gợi được trong lòng người Việt cái thứ cảm xúc hào hùng như vậy. Có lẽ lâu lắm nữa, Continue Reading